TRAPPSTEGSFORMER

Verket består av två poler. Dels en klassisk, strängt rationell, rutmönsterbaserad trappstegsform upprepad i flera exemplar, och dels en hängande, till synes flytande, halvgenomskinlig, organiskt präglad form som också är upprepad.  Trappstegsfomerna är vändbara och kombinerbara. De är dels byggda i större skala (65 x 90 x 116 cm) i masonit på trä som sedan ytbehandlats, och dels gjutna små i betong i delbar silikonform. De hängande formerna är 245 x 22 cm och är gjutna i glasfiberarmerad polyester i gipsformar. 

Det har visats flera gånger, bland annat på Pictura i Lund 1989 och på RIX i Linköping 1992.

Hela texten här!


STAIR SHAPES 

This work consists of two parts. On one hand a classical, strictly analytical, square-based stair shape multiplied in several copies, and on the other hand a hanging, seemingly running, semi-opaque, organically inspired form, which is also multiplied. The stair shapes are reversible and combinable. They are built in a larger scale (65 x 90 x 116 cm) in masonite on wood with a finish, and in a smaller scale cast in concrete in a silicone cast form. The hanging shapes are 245 x 22 cm and are cast in glass fibre armoured polyester in plaster cast forms.  

The work has been shown several times, for example at Pictura in Lund in 1989 and at Konsthall RIX in Linköping in 1992.

The complete text here!