SPINAL CHORDS

Spinal Chords, Ryggradsmelodier, växte fram under ett par års tid. Jag fick idén under en kurs i offentlig utsmyckning i Västerås 1990. Under arbetet med formbygget till den första spiralen upptäckte jag fotografiska möjligheter. Några år senare bestod verket av sex unika spiraler och ett antal digitala cibachromefoton i färg. Observera samtliga tre collage till vänster!

Ursprungligen visat på SYDNYTT, Malmö Konsthall, 1991-92 Sedan på Konsthall Rix, Linköping 1992 (numera Passagen)

Hela texten här!

 

 

SPINAL CHORDS

Spinal Chords, melodies of the spine, is a work that developed during a couple of years. I got the idea at a course in Public Art in Västerås in 1990. During the construction of the cast form for the first spiral I discovered photographic possibilities. A couple of years later the work consisted of six unique spirals and a number of digital cibachrome colour prints. Note all three collages to the left!

Originally shown at SYDNYTT, Malmö Konsthall, SE, 1991–'92, and at Konsthall Rix in Linköping, SE, 1992.

Complete text here!