Arbetsplats (Work Place) at Lunds Konsthall in 2002

ARBETSPLATS

Verket består av nio fototriptyker som visades på utställningen Integration? på Lunds Konsthall i november – december 2002. Formatet är 30 x 150 cm

De visar nio företag i Lund. På varje företag visades en av de andra företagens fototriptyker. Man var alltså tvungen att ta sig till utställningen på Lunds konsthall för att se helheten av samtliga triptyker.

Deltagande företag var: Alfa Laval, AstraZeneca, Filosofiska institutionen, Gambro, Lunds Energi, Lunds Renhållningsverk, Salehan Livs, Svenska Kyrkan i Lund/Uggletorpet, Sysav.

 

 

 

 


 

 

WORK PLACE

This piece consists of nine photo triptychs shown at the exhibition Integration? at Lund Konsthall in November – December 2002. The triptychs are 30 x 150 cm.

The pieces portray nine workplaces around Lund, Sweden. At each workplace, the triptych from another site was shown. Only at Lund's Konstall were all the triptychs shown together.