Korridor på Östra sjukhuset, Malmö, 1992.

Corridor at Östra Sjukhuset, Malmö, 1992