UTSMYCKNING AV KORRIDOR PÅ ÖSTRA SJUKHUSET, MALMÖ

Malmö Stad i samarbete med AF Kultur utlyste en tävling för konstnärer i staden om att utforma olika förslag till utsmyckning av miljöer på demensavdelningen av sjukhuset. Jag tävlade med en annan konstnär om utformingen av en korridor.

Jag arbetade med ett förslag som innefattade ett sätt att avdela den långa, enformiga korridoren och lyfta den visuellt, samtidigt som jag utformade en dekorativt avdelande ljusgenomsläpplig hög hylla som jag lät ett snickeri bygga i MDF-board. Det jag sedan arbetade mest med var att tillverka ett antal överdimensionerade "prydnadssaker" till hyllan. Två porträttramar i marmormosaik med svartvita äldre porträttfoton i. En skål med mönster, även den i marmormosaik. Två lite högre skulpturer som jag ville skulle föra tankarna till prydnadssaker som gamla kan ha i sina hyllor, även om de var strängt stiliserade. Jag kallade mitt verk för Minneshyllan.

Jag köpte också in ett runt bord och två stolar som de gamla kunde sätta sig vid, på sin väg genom den enformiga korridoren. Mitt förslag vann och jag fick utföra det. Tyvärr finns väl inte Östra sjukhusets demensavdelning kvar längre, så vad det sedan blev av min hylla och mina objekt vet jag inte.

Alla mina prydnadssaker gjöt jag i olika färger och med olika ballast (sten) av pigmenterad betong, som jag sedan i flera fall slipade så att marmorstenarna blev en dekorativ del av utseendet i objekten.

Verket utfördes och färdigställdes under 1992.PUBLIC ARTWORK DONE FOR A HOSPITAL IN MALMÖ

The City of Malmö collaborated with the Employment Agency in a competition between invited artists on how to decorate a couple of hospital wards for demented old people.

I won my competition with the creation of a stop on the way through a long and tedious corridor. I had a high set of "Memory shelves" built by a carpentry, and worked myself with the different objects exhibited on the shelves. I was thinking of such fancy goods or knick-knacks which old people might have on show on their shelves at home, and I was hoping that these objects might bring some memories for the elderly.

I also bought and painted a round table and a set of chairs for them to rest on during their walks through the long corridor. All my objects were cast in differently pigmented concrete, som polished so as to show the differently colored marble stone filling, in so called marble mosaics.

The installation was completed in 1992.