SKENBARA OCH VERKLIGA RUM

Verket har sin utgångspunkt i holländaren Jan Vermeers målning Brevet från 1669. Denna målning visar en glimt in i ett rum där en kvinna just tar emot ett brev av sin tjänsteflicka.

I det verkliga rummet har systrarna Anna och Ebba Bring lagt ett marmormosaikgolv som kan föra tankarna till Vermeers förkärlek för svartvita marmorgolv. I Brevet luras han och riktar de svartvita marmorplattornas mönster diagonalt trots att vi ser rummet frontalt. Detta gör att betraktarens blick leds in på ett sätt som förstärker kompositionen. Konstnärernas marmormosaikgolv har de gjutit på Skanska Prefab i Hjärup, Skåne, med sponsring från även Strängbetong och Cementa.

I ett inre mörklagt rum har konstnärerna återskapat scenen i Vermeers målning genom en videoprojektion. Betraktaren tycks se in genom Vermeers dörröppning i Brevet på den scen där vardagslivet utspelar sig mellan kvinnorna. En illusion av ett rum skapas. Konstnärerna väver samman dåtid och nutid, men behåller Vermeers känsla av meditativ stillhet och introspektion.

Verket har visats på Galleri LNM i Oslo 1998 samt på Landskrona Museum 1997. Se en kort version av filmen under VIDEO.

Se atbetet med gjutningen av plattorna samt recensioner av utställningarna under ARCHIVE.VIRTUAL AND ACTUAL ROOMS

This work originates from the artist Jan Vermeer’s painting The Love Letter from 1669. His painting shows a glimpse into a room where a woman is receiving a letter from her maid.

In the actual outer room of the installation the Bring sisters have laid out a tile floor of marble mosaic. This points towards Vermeer’s preference for black and white marble tile floors. In The Love Letter, Vermeer cheats the viewer by directing his tile pattern diagonally in a frontally viewed room. This leads the viewer’s gaze strongly and enforces the composition. Skanska Prefab, Strängbetong and Cementa sponsored the marble mosaic tile floor cast by the Bring sisters.

In an inner blacked-out room the artists have enacted the scene of The Love Letter in a video projection. A virtual room is created. The viewer seems to gaze in through Vermeer’s open door into the inner room where everyday scenes based on the painting take place. The sisters intertwine past and present day in their video. They still retain Vermeer’s signifying mark of meditation and introspection.

Shown in 1998 at Gallery LNM in Oslo, Norway, and in 1997 at Landskrona Museum, Sweden. Watch a short version of the film under VIDEO.

See our work with casting the tiles, and reviews of the exhibitions, under ARCHIVE.