Jag sydde sex stycken överdimensionerade BH:ar

I sewed six enormous bras in different materials