Installationsbild från Konsthall RIX 1992

Installation view from Konsthall RIX in 1992