SUBM

Subm är ett påhittat ord som jag kapade från det engelska ordet submarine, vilket i sin tur kan väcka associationer till engelskans subconscious.

Installationen består av sju tredimensionella delar i liknande ljusblå syntetiska material. Delarnas dimensioner är cirka 90 x 70 x 70 cm vardera. De tycks sväva på olika nivåer i rummet och en av dem har landat och står på golvet. De samspelar med skuggorna som de kastar på golvet och väggen bakom. Denna vägg är målad i samma intensivt ljusblå färg. Jag föreställer mig rummet som det undermedvetnas mer gränslösa rörlighet mellan olika betydelseplan. Form, funktion och uttryck tycks flyta omkring och anta nya skepnader så att nya kopplingar knyts på lek. För mig är detta en språklig lek som kanske handlar om språkdräkt, ljudbild eller klangfärg? De sju delarna är mer eller mindre genomskinliga och belyser varandra i både bokstavlig och bildlig bemärkelse.

Verket har visats två gånger; på Konsthall RIX i Linköping 1992 samt på Värmlands Museum i Karlstad 1994.SUBM

Subm is a non-word that I made from the word submarine, which in turn for me connects to a notion of the subconscious.

The work itself consists of seven light blue three-dimensional pieces of different synthetic or plastic materials. The dimensions of each piece are circa 90 x 70 x 70 cm. They seem to swerve on different levels in space and one stands on the ground. They interact with their shadows cast on to the floor and a wall behind, painted in the same light blue colour. I envisage this space as a place where connections between different levels of connotation are made more freely. Form, function and expression are floating around and new meanings appear playfully. For me this is a linguistic game of art that conjures up associations to how new language use and idioms are being born.

It has been shown twice, in 1992 at Konsthall Rix in Linköping, Sweden, and in 1994 at Värmlands Museum, Karlstad, Sweden.