ROSTRUM

Med dessa skulpturer tog jag ett faktiskt kliv ut i det tredimensionella rummet. Skulpturerna visades 1987 på galleri Rostrum i Malmö på min första separatutställning.

Skulpturernas namn indikerar vad de betydde för mig. Stabat Mater har en massa träpinnar som stöter bort betraktaren, samtidigt som den har ett moirémönster som väcks till liv när man betraktar den på avstånd och rör sig runt den. Teknokratdrake är en blank popnitad aluminiumskulptur med vassa trekantiga vingar och en inre ljuskälla som skickar lysande prickar genom små hål. Den är utagerande och mindre organisk än de övriga. Silent Fruit är en sluten kropp som liksom en kista ligger på marken med sitt sår i den rostiga svetsade plåten. Strange Fruit liknar en uppförstorad tunn torr frökapsel och väger så gott som ingenting. Jag hittade på ett sätt att bygga denna lätta kropp av tunna aluminiumskivor och metalltråd, gasbinda och färgad tarlatanväv.

Lothro är en tung kropp uppbyggd på en stomme av svetsade armeringsjärn, klädd med hönsnät och sedan betong som färgats in och slipats till en glatt slät yta. Denna släta glatta kropp väckte tydliga associationer till en fallos hos dem som såg den. Fotografen på SDS slog huvudet på spiken med sin bild. Kvinno- respektive mankön flankerar mig med uppenbar tydlighet. Jag tänkte på mina kvinnliga respektive manliga sidor när jag arbetade med de här skulpturerna.

Läs Marika Wachtmeisters recension av verken och utställningen under ARCHIVE.

 

ROSTRUM

I took an actual step from two-dimensional painting into three-dimensional space as I was working with these sculptures shown at Rostrum Gallery in 1987 at my first solo show.

The titles of the works indicate what they meant for me. Stabat Mater has all her wooden sticks keeping the viewer at arm length’s distance. But when you move around her she shows her patterns of moiré effect. Technocratic Dragon is violently extrovert with its sharp aluminum angles and high-tech surfaces held together with blind rivets. It is less organic than the rest of the sculptures. Silent Fruit is a closed entity that resembles a coffin where it lies on the ground with a wound in its rusty welded body. Strange Fruit looks like an enlarged empty dry seed-vessel weighing next to nothing. I invented a way to construct this light body from aluminum threads, aluminum plates, tarlatan and gauze bandage.

Lothro is a heavy body built on a structure of welded iron armouring, dressed in chicken wire and then covered with dyed concrete that has finally been sanded and polished into a smooth shiny surface. This shiny smooth body clearly brought associations to a phallus to those watching it. The photographer from SDS newspaper was very clear in his photograph. The female and the male sex organ bluntly surround me in his picture. I was reflecting on my inner female and male potentials as I was working with these sculptures.

Read Marika Wachtmeister’s review of these works and the exhibition under ARCHIVE.