ØRESOUND

Jag reste runt Öresund och spelade in ljudet av hur olika människor pratade. Jag tog tåget från Malmö till Helsinborg och färjan över till Helsingör. Sedan tog jag tåget ned till Köpenhamn och över bron med tåget tillbaka till Malmö igen. Jag spelade in dem jag stötte på av en slump på vägen. Det visade sig vara stor variation på dialekter och modersmål.

Visat på utställningen Integration? på Lunds Konsthal 2002

 

ØRESOUND

I travelled around Öresund and recorded sounds of people talking. I went from Malmö to Helsingborg, crossed by ferry to Helsingør in Denmark. I went on down to Copenhagen and then across on the bridge by train back to Malmö and Sweden again. I recorded different people that I accidentally met on the way. There was a great variety of dialects and mother tongues.

Shown at the exhibition Integration? at Lund Konsthall in 2002