MEAT TEAM TAME MATE

Ursprunget till denna installation finns i de tredimensionella rosa betongformerna. De kom till i en önskan att arbeta med något lustfyllt. Benämningen Kärleksobjekt blev en konsekvens som i sin tur ledde mig in på psykologins forskningsområde. Jag läste ett antal klassiker inom psykologins, lingvistikens och antropologins fält, i en önskan att förstå hur vetenskapen ser på detta. Verket blev efterhand mer komplext och utvecklades mot känslor av olust och uppror.

Notera att det finns tre bildcollage att undersöka till vänster.

Hela texten här!

 

 

 

 

 

 

 

 

MEAT TEAM TAME MATE

The origin of this exhibition is to be found in its three-dimensional pink concrete shapes. They developed out of my desire to work with something attractive. The denomination Object of desire therefore seemed appropriate. This led me into the scientific field of Psychology. I studied a number of classical texts within Psychology, Linguistics and Anthropology. My artwork gradually became more complex, embracing feelings of nausea and rejection.

Please note all three collages to be investigated at your left.

The complete text here!