VÄXTVÄRK

Framför videoprojektionen av en blomsteräng möts betraktaren av två personer som kopplar av i varsin hängmatta. Från kamerans närbilder av blommorna på ängen höjs så småningom blickfånget till vad som pågår strax intill. Det visar sig att vi befinner oss helt nära stupet ned i Limhamns nedlagda kalkbrott.

Ljud av schaktmaskiner och bullrande trafik skär in i idyllen. På ängens andra sida pågår ett intensivt arbete med att omskapa hela landskapsbilden genom det begynnande byggandet av Öresundsbron. Vi blir vittnen till dessa dramatiska förändringar via en flygning över området och ett besök i det pågående tunnelbygget på den danska sidan. Vi besöker bron från den svenska sidan och tar del av arbetet med att färdigställa den och ser bron underifrån via båtfärd.

Performanceaktörerna pendlar mellan rollerna som arbetare på brobygget och trygghetstörstande drömmare i hängmattorna. Söker människan harmoni och värjer sig mot dramatiska förändringar i sin omvärld? För alla bosatta i Malmö under de senaste 20 åren är det uppenbart vilka kraftfulla förändringar regionen genomgår.

Visad och skapad för Body Act International Performance Weekend in Malmö 1998. Visad även i omarbetad form på Odense International Performance Festival 1999. Se filmen under VIDEO ovan i rubriklisten.

 

GROWING PAINS

Sounds and images of a wildflower meadow greet the viewer as two persons relax in their hammocks in front of the screen of a video projection. The camera zooms from close-ups of the flowers to a nearby precipice. We are at the edge of a derelict limestone quarry in Limhamn, just outside Malmö.

Sounds of excavation and heavy traffic invade the secluded world. At the other side of the meadow is a huge construction site where the entire landscape is being reshaped for a bridge between Sweden and Denmark. We witness these radical changes from above, in a plane, and from below, in boats and on visits to the tunnel and bridge construction sites in both Denmark and Sweden.

The performers fluctuate between their roles as workers on the bridge and as security seekers in their hammocks. Do human beings fear radical change and seek harmony in a changing world? To those living in Malmö during the last 20 years it is clear the region is changing and expanding radically.

Shown at Body Act International Performance Weekend in Malmö 1998 and in a different form at Odense International Performance Festival 1999. Find and see the film above by pressing VIDEO in the heading.