FAMILY FAREWELL

Den version av performancen som visas här är en mycket kort del av en dokumentation som gjordes under Polka Project i Köpenhamn 1999. Den andra versionen, som inte dokumenterats på video, kan ses som stillbilder under WORKS ovan.

Här blir Family Farewell en interaktiv performance där jag bjuder in betraktarna att leka med byggklossar. Istället för att visa super8-filmer som i Basel, visar jag ett stort familjefoto intill.

 

FAMILY FAREWELL

The version of the performance shown here is a very short part of a documentation made during Polka Project in Copenhagen 1999. Another version, which is not video documented, can be seen as still images if you look under WORKS above.

Here Family Farewell is an interactive performance where I encourage viewers to take part in playing with toy bricks. Instead of showing super8 films like in Basel, there is a large family photo next to the performance site.