FAMILY FAREWELL

Jag inbjöds att deltaga i Performance Index i Basel, Schweiz,1999. Jag skickade ett manus över det verk jag tänkte framföra och färdigställa. Så dog min pappa mycket plötsligt. Jag ville göra något relaterat till detta faktum istället. Jag tittade på de gamla super8-filmerna som han lämnat efter sig. Verket blev en live performance framför en videoprojektion av filmerna. Jag vandrade mellan det mörklagda rummet uppe i Arkitekturmuseet i Basel där filmerna visades och gågatan nedanför där folk var ute och gick. Jag delade ut en text om mina känslor och tankar kring hur tidens gång tvättar ur de ursprungliga familjebanden.Verket blev ett rituellt farväl till min far.

Visat på Performance Index i Basel 1999 samt på Polka Project i Köpenhamn 1999.

 

FAMILY FAREWELL

I was invited to take part in Performance Index in Basel, Switzerland, in 1999. I sent a script for the performance I wanted to do. Then my father died very suddenly. I changed plans and did something related to this fact instead. I looked at all the old super8 films he had left. I created a live performance in front of a video projection of these old films. I wandered between the blacked-out room where the films were showing and the pedestrian street below where people were out walking. I handed out a text about my feelings of loss and my thoughts about how time bleaches the original family bonds. The performance became a farwell ritual to my father.

Done at Performance Index in Basel in 1999 and in a different form at Polka Project in Copenhagen in 1999.