VÄNINNORNA

är ett verk som anpassats för Odense International Performance Festival 1997. Den ursprungliga idén härstammar från verket BYT JAG VARJE DAG (1996). På museet Tidens Samling i Odense finns tidstypiska interiörer från 50- 60- och 70-talet. Anna Bring och museiintendenten Anette Hage framförde här ett kammarspel i pantomimform. Under tre dagar framskred deras vänskap i tid och rum från 50-talet till 70-talet.

Som avslutning på varje dags föreställning klev Anna Bring ur sin roll som tidstypisk för ett av de nämnda decennierna, för att läsa ett citat på engelska av en kvinnlig skribent och tänkare från respektive årtionde. Skribenterna var:

Simone de Beauvoir: The second sex (1959)
Aina Helgesen: The conditions of women artists in Norway 1969
Anja Meulenbelt: The shame is past (1977)

 


BEST FRIENDS

is a performance piece adapted for Odense International Performance Festival 1997. It originates from BE A NEW YOU TOMORROW TOO (1996). In three different time tableaus of the fifties, sixties and seventies at the Museum of Times in Odense, Anna Bring and Anette Hage inacted their friendship in the form of miming. The viewers could see their friendship develop over time and place from the fifties into the seventies during three days of performance.

Each performance was concluded by Anna Bring stepping out of her role to recite in English a passage of a well known feminist writer of the epoch. These writers were:

Simone de Beauvoir: The second sex (1959)
Aina Helgesen: The conditions of women artists in Norway 1969
Anja Meulenbelt: The shame is past (1977)